Mossadvokatene følger advokatforeningens retningslinjer


Våre salær pr time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-

Følger advokatforeningens regler

Osloadvokatene følger konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester og advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Dette betyr at du ved hvert oppdrag vil få opplysninger om hvilken timesats som vil bli legges til grunn og hvordan salæret beregnes. Vi kan også avtale at det skal innbetales forskudd.

Suksesshonorar

Osloadvokatene tar ikke saker  hvor salæret kan fastsettes som en del eller prosent av sakens resultat, såkalt «no cure no pay».

Derimot vil vi kunne inngå en oppdragsavtale om såkalt «suksesshonorar», hvor salæret beregnes først når sakens resultat er avklart. Da vil du få en lavere sats hvis saken tapes og en høyere timesats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med oppdragsbekreftelsen og klientavtalen vil du få kopi av de alminnelige oppdragsvilkårene. Dette utgjør avtalen mellom Mossadvokatene og deg.

Fakturaene vil alltid være ryddige og oversiktlige. Slik at du har full kontroll på hva du blir fakturert for.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.