Mossadvokatene - vi hjelper deg!


Mossadvokatene er en merkevare fra Osloadvokatene. Våre kontorer er i Oslo men vi er i praksis landsdekkende. Vi tar saker over hele landet og hvert år har vi flere saker i Moss. Mossadvokatene hjelper alle som trenger å løse et juridisk problem, uansett hvor i landet de befinner seg. Selv om problemet kan være lett å løse for en dyktig advokat, er det ikke alltid det for noen uten kjennskap til rettsområdet.

Mossadvokatene jobber for deg i din sak for å gjøre saken din så sterk som mulig. Vi forholder oss subjektivt til saken og ser alltid etter løsninger som du er tjent med.

Kommunikasjonen med deg skjer som regel pr telefon, epost eller skype. Dette gjør kommunikasjonen både effektiv og rimelig. Dermed kan du spare både tid og penger. Skulle det vise seg at slik kommunikasjon ikke er tilstrekkelig er Moss bare en kort kjøretur unna.

Kontakt Mossadvokatene i dag, så undersøker vi og vurderer om din sak er verdt å bruke en advokat på. Ønsker du en advokat uten lokal tilknytning kan vi gjerne se på saken din.

Uforpliktende henvendelse

Vi tar ikke betalt før vi har inngått noen klientavtale eller sendt en oppdragsavtale pr epost. Det er derfor helt ufarlig å ta kontakt med oss for å få en vurdering av om du har en sak eller trenger advokatbistand. Når vi inngår en avtale med deg, vil du få tydelig informasjon om priser og hva som er sannsynlig omfang av saken.

Ved førstegangs konsultasjon vil vi skaffe oss et overblikk over saken din. Vi tar stilling til om den er noe å gå videre med. Vi vil også undersøke om du har krav på fri rettshjelp eller kan få dekket advokatutgifter gjennom forsikringer.

Pris på rettssaker

Mange kan få dekket utgifter til rettshjelp gjennom en eller flere forsikringsavtaler. Da vil forsikringsselskapet normalt dekke kr 100.000 i advokatutgifter. Vanligvis vil man betale en egenandel på 20%.

En "gjennomsnittsrettssak" koster normalt mellom 75 000,- og 150 000,- pr advokat. Man vil ofte forsøke å løse saken uten å gå til domstolene. Det er gjerne meget viktige ting som skal avgjøres av domstolen, så sett i forhold til oppussing av bad eller kjøp av ny bil, er ikke advokatbistand dyrt. Det kan ofte bli dyrere å ikke ha advokathjelp. 

På den annen side er det klart at det er mye penger og vi kan hjelpe med finansiering.

Avtale om finansiering

DnB gir deg mulighet for å få en kreditt til advokat mot et mindre engangsgebyr, og ingen renter i perioden på 9 måneder. Deretter kan du tilbakebetale beløpet eller lage en avtale om lengre kreditt.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.